Планове и отчети

 

 

 

Download Icon
Годишен отчет за изпълнение на мерките по антикорупционен план на Държавна агенция „Електронно управление“ за 2018 г.
Download Icon
Отчет за изпълнение на мерките по антикорупционен план на Държавна агенция „Електронно управление“ за месец юли, 2018 г.
Download Icon
Антикорупционен план на Държавна агенция „Електронно управление“ за 2018 г.
Download Icon
Антикорупционен план на Държавна агенция „Електронно управление“ за 2019 г.
Download Icon
Информация за постъпили в Инспектората сигнали за корупция през първото полугодие на 2019 г.
Download Icon
Отчет за изпълнение на мерките по антикорупционен план на Държавна агенция „Електронно управление“ за 2019 г. (шестмесечен)
Download Icon
Годишен отчет за изпълнение на мерките по антикорупционен план на Държавна агенция "Електронно управление" за 2019 г.
Download Icon
Антикорупционен план на Държавна агенция "Електронно управление" за 2020 г.
Download Icon
Информация за постъпили в Инспектората сигнали за корупция през второто полугодие на 2019 г.