Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурси - Държавна агенция "Електронно управление"

Download Icon
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност началник на отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“, Дирекция „Единен системен интегратор“.
Download Icon
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност младши експерт