Обща администрация

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на председателя като ръководител на ДА "Електронно управление", създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

 

Общата администрация е организирана в следните дирекции:

Търсене ...