Събития, свързани с европейския месец на киберсигурността 2021 - Държавна агенция "Електронно управление"

12.10.2021 г. от 14 ч.

 

Онлайн експертен разговор на тема : „Българското участие в изграждането на европейски центрове за компетенции в киберсигурността„

 

който можета да проследите тук.


Видео презентацията ще се проведе с участието на:

 

полк. доц. д-р. Николай Стоянов, зам. директор на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”;

Борислав Сестримски, над 20 години опит в системна интеграция, разработване, внедряване и поддържане на процеси, управление  на проекти в ИТ, оптимизиране на ресурси;

доц. д-р. Боян Жеков, официален представител на България в програмните комитети на Хоризонт Европа. Темите, които ще се  обсъждат са: 1. Гражданска сигурност за обществото (в т.ч. Киберсигурност); 2. Дигитализация, индустрия, космос;

Петър Кирков, директор на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, ДАЕУ.

 

Темата ще обхване четири проекта на ЕС в областта на киберсигурността – ECHO, CS4E, CONCORDIA, SPARTA. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

13.10.2021 г. от 19:00ч.

в каналите на Китодар във Facebook и YouTube на стола сяда Светлин Лазаров – ГДБОП.

 

Главен инспектор Светлин Лазаров е началник на сектор „Дигитални анализи и открити източници“ в отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП-МВР. 

Очаквайте открит и разбираем разговор в стила на Китодар. Кито пита непредубедено, но изкушен по темата, отговарят му експертно, но разбираемо за всички аспекти на киберсигурността – от това какво може да направи за теб държавата, до това какво би могъл да направиш ти сам за себе си, за да останеш киберчист в онлайн пространството.

Следете стрийминга на живо през каналите на Кито във Фейсбук,  както и YouTube 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

14.10.2021 г. от 14 ч.

 

Онлайн среща на тема : „Образование и кариерно развитие в Киберсигурността“,

в която може да се включите и да проследите  тук.

 

В срещата ще вземат участие преподаватели от три български университета, предлагащи магистърски програми в областта на киберсигурността:

 

доц. д-р. Боян Жеков зам.-декан на факултет „Информационни науки“(ФИН) към Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и ръководител на магистърска програма "Киберсигурност и цифрова криминалистика";

доц. д-р. Павлинка Радойска, Висше училище по телекомуникации и пощи;

д-р. Недко Тагарев, главен асистент в катедра „Национална и регионална сигурност“ в Университета за Национално и Световно Стопанство;

Мирослав Стефанов, експерт по киберсигурност, ДАЕУ.

 

Една от най-търсените специалности през последните няколко години е „Киберсигурност“. Необходимостта от добре подготвени специалисти в тази сфера доведе до висок интерес от страна на кандидат-студентите към специалността.

 

Кой иска да учи специалност „Киберсигурност“? Какво трябва да знаете, ако изберете да учите тази специалност? Дали в България, висшето образование в киберсигурността има добре подготвени програми и преподаватели по специалността, какво се преподава и какви са тенденциите, предизвикателствата и реалностите?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

15.10.2021 г. от 14 ч.


Онлайн среща на тема „IT общност за граждански контрол и независимо участие на експерти“,

 

в която може да се включите и да проследите тук.


Онлайн дискусията ще ни срещне с:

Красимир Симонски, председател на Държавна агенция "Електронно управление";

Ясен Танев, предприемач и съосновател на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер /БАРБС/, член на сдружение „Дигитална национална коалиция“ и координатор на съвета по киберсигурност към Българската стопанска камара;

Георги Иванов, предприемач и основател и изпълнителен директор на Noble Hire - платформа за търсене и предлагане на IT работа;

Мирослав Стефанов, експерт по киберсигурност, ДАЕУ.

 

Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на политики е ключов индикатор във всяко демократично общество. Дали и как се случва независимото участие на кибер и IT експерти в политиката, която структурира държавата в сферата на киберсигурността? Независимите експерти като коректив и източник на иновативни идеи.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

19.10.2021 г. от 16 ч.


Онлайн среща на тема „Що е то етичен хакер и има ли почва у нас? - демонстрации на хакерски техники на живо“,

 

в която може да се включите и да проследите тук

 

Гости в онлайн събитието ще бъдат трима етични хакери от Българска асоциация на сертифицираните етични хакери (БАСЕХ),

 

Павел Георгиев, съосновател и зам.-председател на БАСЕХ;

Милчо Хекимов, етичен хакер, работи като консултант в областта на софтуерното тестване и кибер сигурността за най-големите автомобилни производители;

Атанас Благоев – етичен хакер.

 

Свързваме понятието хакер с по-скоро негативни асоциации, но дали професията етичен хакер не може да подобри имиджа на тази професия? Какви са т.нар. бели хакери, каква е тяхната роля, какви техники използват и за какво може да се обърнете към тях? Може ли да говорим за етика в киберсигурността? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

20.10.2021 г. от 16 ч.

 

Онлайн експертен разговор на тема „Киберсигурност в малките и средни предприятия /МСП/ - анализ от емпирично изследване на киберсигурността в МСП в България“, 

 

в който може да се включите и да проследите тук.

 

Експерти по киберсигурност от ДАЕУ Мирослав Стефанов и Маргарита Ойсолова, заедно с Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще коментират киберсигурността в МСП в България.

В периода от 16 септември до 08 октомври 2021 г. Държавната агенция "Електронно управление" и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия проведоха анкета сред МСП в България, която целеше да установи нивото на подготвеност в киберсигурността на българския малък бизнес. 

На онлайн срещата ще бъде представен подробен анализ на данните от проучването, като въз основа на данните ще бъдат дадени някои общи съвети, както и ще бъдат представени различни инициативи, насочени към подобряване на нивото на кибер осведоменост и киберзащита в българските предприятия.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

21.10.2021 г от 14 ч.

 

Онлайн среща на тема : “Киберсигурност в общините – мерки, политики и добри практики„,

 

в която може да се включите и да проследите тук

 

Участници в срещата ще бъдат:

 

Борислав Панайотов, директор на дирекция "Информационни технологии" в Столична община;

Мирослав Беляшки, началник на отдел "Канцелария на кмета и Протокол" Община Пловдив;

Петър Кирков, директор на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ ДАЕУ;

Мирослав Стефанов, експерт по киберсигурност, ДАЕУ.

 

На срещата ще бъдат обсъждани проблемите и предизвикателствата, които срещат общините в България и как налагат политиките в областта на киберсигурността.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

22.10.2021 г. от 9ч. 

 

“Hot Line” – Отворен телефон

 

Безплатни консултации с експерти по киберсигурност от ДАЕУ за малките и средни предприятия, участвали в анкетата на Агенцията.

Малките и средни предприятия, които са попълнили анкетата на тема „Киберсигурност в сектора на МСП“ в периода от 16 септември до 08 октомври 2021 г. ще могат да заявят удобен за тях час за лична консултация с експерти по киберсигурност от ДАЕУ, като напълно конфиденциално ще могат да поставят своите конкретни въпроси и притеснения, свързани с киберсигурността. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

26.10.2021 г. от 16 ч.


Онлайн среща на тема: „Жените в киберсигурността“ с водещ Александра Сърчаджиева, посланик на кампанията "Европейски месец на киберсигурността" с три дами от Държавна агенция "Електронно управление" избрали технически професии и професии свързани с киберсигурността.

в която може да се включите и да проследите тук.

 

Участници в срещата ще бъдат:

            инж. Петя Маринова, началник на отдел “Информационни системи“, дирекция „Единен системен интегратор“, ДАЕУ;

            Силвия Кличева, експерт по мрежова и информационна сигурност, IV степен в дирекция „Мрежова и информационна сигурност“, ДАЕУ;

            Калина Георгиева, главен юрисконсулт в ДАЕУ, Доктор по Информационно право от СУ "Св. Климент Охридски", преподавател в Юридически факултет и Факултет по математика и информатика на СУ.

 

Съвременният свят разрушава едно по едно всички табута, свързани с ролите на жените в него. Дигитализацията навлиза във всички сфери на обществения живот - политика, икономика, дори изкуство. Дали все още битува разбирането, че дигиталните индустрии са “мъжки свят”, дали жените са плахи да избират кариери в него?

ЕС разпознава безспорната роля на жените и огромните възможности за женския талант. Полагат  се огромни усилия да бъдат привлечени повече жени в дигиталната индустрия и мотивът за това не е свързан с правата на човека, той е икономически. Само в момента има недостиг на 500 000 инженери в Европа, които да посрещнат днешните нужди на икономиката. Най-близкият ресурс да бъде запълнена тази празнина са  именно  жените, които имат професионални квалификации, но по различни причини  не упражняват професията си. В ерата на цифровизация и автоматизация жените имат да играят значима роля, а ние трябва да създадем средата, така че този капитал да бъде стимулиран, развит и реализиран.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.10.2021 г. от 19:00ч.

в каналите на Китодар във Facebook и YouTube на стола сяда Павел Георгиев, съосновател и зам.-председател на Българската Асоциация на Сертифицираните Етични Хакери /БАСЕХ/.

 

Павел Георгиев е с повече от 12 години опит в различни търговски компании, като е заемал различни позиции в IT отделите – от First line support, System Administrator до IT Supervisor. В момента работи като Специалист информационна сигурност.

 

Очаквайте да разберете новостите в борбата с киберзаплахите, както и полезна информация относно нерегламентиран достъп до компютърно-информационни ресурси, унищожаване и промяна на компютърни данни, разпространение на пароли и заразяване с компютърни вируси.

 

Следете стрийминга на живо през каналите на Кито във Фейсбук,  както и YouTube .

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.10.2021 г. от 13:30ч.

Онлайн среща на тема : „Киберсигурност за деца и родители“

в която може да се включите и да проследите тук.

 

Участници в срещата ще бъдат:

            Доника Боримечкова, Асоциация „Родители“;

            Георги Апостолов, Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и координатор на Центъра за безопасен Интернет;

            Международна Академия Cyber360

 

„Киберсигурност“ на много хора звучи като сложна концепция и вероятно много хора не мислят, че децата се нуждаят от обучения с подобна насоченост. Но интернет технологиите вече са неразделна част от нашето ежедневие и това на децата ни – българските деца прекарват повече време в мрежата в сравнение с връстниците си в ЕС. Българските родители позволяват на децата си да влизат в интернет дори на 3-годишна възраст. Истината е, че всяко дете има нужда и потребност от защита във виртуалния свят. Дигиталната и киберкултурата трябва да се гради през целия живот. Това е процес, в който училището и институциите са само една от отговорните страни - родители също имате своето важно и неотменимо място.