Доклади - Държавна агенция "Електронно управление"

Изготвени са следните доклади по темата за отворени данни:

 


Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2019 (EN)
Данни за зрелостта на отворените данни в България за 2019 г. (EN)

 

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2018 (EN)
Данни за зрелостта на отворените данни в България за 2018 г. (EN)

 

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2017 (EN)
Данни за зрелостта на отворените данни в България за 2017 г. (EN)

 

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2016 (EN)
Данни за зрелостта на отворените данни в България за 2016 г. (EN)

 

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2015 (EN)
Данни за зрелостта на отворените данни в България за 2015 г. (EN)

 

 

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2019 (Digital Economy & Society Index DESI)
Данни за цифрови обществени услуги за 2019 г.(EN)
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото в България за 2019 г. (EN) (BG)

 

Данни за цифрови обществени услуги за 2018 г. (EN)
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото в България за 2018 г. (EN) (BG)

 

Данни за цифрови обществени услуги за 2017 г. (EN)
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото в България за 2017 г. (EN) (BG)

 

Доклад за напредъка по изпълнението на Решение № 436 на Министерския съвет от 2017 г. (BG)

РМС № 543 от 16.09.2019 г. за приемане на Доклад за напредъка по изпълнението на РМС № 436 от 2017 г. (BG).

 

Доклад за напредъка по изпълнението на Решение № 214 на Министерския съвет от 2016 г. (BG)

Протокол № 43 от заседанието на МС на 19.10.2016 г. с Проект на РМС за приемане на Доклад за напредъка по изпълнението на РМС № 214 от 2016 г. (BG)

 

Доклад за напредъка по изпълнението на Решение № 103 на Министерския съвет от 2015 г. (BG)

Протокол № 28 от заседанието на МС на 15.06.2015 г. с Проект на РМС за приемане на Доклада за напредъка по изпълнението на РМС № 103 от 2015 г. (BG)

 

Допълнителна информация:
https://www.europeandataportal.eu/en/what-we-do/factsheets-and-reports
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/bulgaria