Доклади

Изготвени са следните доклади по темата за отворени данни:

 

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2018 (EN)
Данни за зрелостта на отворените данни в България за 2018 г. (EN)

 

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2017 (EN)
Данни за зрелостта на отворените данни в България за 2017 г. (EN)

 

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2016 (EN)
Данни за зрелостта на отворените данни в България за 2016 г. (EN)

 

Зрялост на отворените данни (Open Data Maturity) 2015 (EN)

 

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2019 (Digital Economy & Society Index DESI)
Данни за цифрови обществени услуги за 2019 г.(EN)
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото в България за 2019 г. (EN) (BG)

 

Данни за цифрови обществени услуги за 2018 г. (EN)
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото в България за 2018 г. (EN) (BG)

 

Данни за цифрови обществени услуги за 2017 г. (EN)
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото в България за 2017 г. (EN) (BG)

 

Допълнителна информация:
https://www.europeandataportal.eu/en/what-we-do/factsheets-and-reports
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/bulgaria