Документи - Държавна агенция "Електронно управление"

 

Наръчник на администраторите за създаване и управление на потребителски профили на организации в Портала за отворени данни: https://data.egov.bg/help.

 

 

Методически указания за дефиниране на структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване в Портала за отворени данни и тяхното актуализиране

 

Правила и процедури в процеса на планиране, приоритизиране, публикуване и актуализиране на информация от обществения сектор за повторно използване на Портала за отворени данни