Техническа документация

 

Наръчник на администраторите за създаване и управление на потребителски профили на организации в Портала за отворени данни: https://data.egov.bg/help.