Бюджетен и проектен контрол

 

 

 

Бюджетен контрол

 

Утвърждаване на проектни предложения и дейности 

 

Удостоверяване на съответствие на технически спецификации

 

 

Изпращане на приложения чрез „Информационна система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии“

 

                                                                                   

                                                                                                     Изпращане на приложения чрез „Регистър на проектите“