Годишна програма за проверки по чл 36. Ал. 4 от НМИМИС

На тази страница ще можете да намерите актуализирана информация относно Годишната програма на проверките в съответствие с чл.36 ал.3 от НМИМИС. Важно е да се отбележи, че поради законови изисквания в същата НМИМИС, информацията за тази дейност ще бъде обновено най-рано в края на 2019г.  

 

Ведомство

Период на проверката

Следва да бъде определено

Следва да бъде определено

Следва да бъде определено

Следва да бъде определено

Следва да бъде определено

Следва да бъде определено

Следва да бъде определено

Следва да бъде определено

Следва да бъде определено

Следва да бъде определено

Следва да бъде определено

Следва да бъде определено

Следва да бъде определено

Следва да бъде определено