Практически насоки по спазване на изискванията на чл. 11, чл. 13, ал.1, чл. 22 ал.3, чл. 34 ал.1 от ЗЕУ - Държавна агенция "Електронно управление"