Съгласно чл. 24, ал. 3 от Закона за достъп до пространствени данни, за изпълнение на конкретни задачи Междуведомственият съвет с решение определя експертни комисии и групи.

Досегашният поименен състав на съвета и неговата Експертна работна група е съгласно заповед PД-08-431/14.08.2015 г., допълнен със заповед PД-08-562/02.11.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Решения на Експертната работна група:

Заседание на 26.08.2015 г. 

Заседание на 16.09.2015 г. 

Заседание на 24.11.2015 г. 

Заседание на 17.03.2016 г. 

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL