Отчети

Наблюдението и докладването обхващат 4 основни области на Директива INSPIRE: метаданни; пространствени масиви от данни и услуги; мрежови услуги и споделяне на данни. Наблюдението следва количествен подход и се провежда всяка година, а докладването обхваща по-качествени аспекти и се провежда на всеки 3 години с изготвяне на отчет.

За повече информация: Eionet Central Data Repository

План за действие

План за действие по запитване 7517 ENVI

Пътна карта

Пътна карта за подготовка на необходимите данни, метаданни и услуги за тях по изискванията на Закона за достъп до пространствени данни и Директивата INSPIRE

Guidelines for filling in the Excel Template for Monitoring INSPIRE by the contributing authorities

INSPIRE Monitoring Bulgaria 2018

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL