Проектобюджет за 2017 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2018 и 2019 г. в програмен формат на ДАЕУ

Бюджет на ДАЕУ за 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 31.12.2016 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 31.03.2017 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 30.06.2017 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2017 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция „Електронно управление“ за полугодието на 2017 г.

Изпълнение на бюджетна програма „Електронно управление, електронна идентификация и информационна сигурност" - резюме

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 30.09.2017 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.

Бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2020 г. в програмен формат на ДАЕУ

Бюджет на ДАЕУ за 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 31.12.2017 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.12.2017 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на ДАЕУ за 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 31.03.2018 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31.03.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на ДАЕУ към 30.06.2018 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2018 г.

Подробен отчет към полугодието за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция „Електронно управление“ за 2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.09.2018г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2018 година на Държавна агенция „Електронно Управление”.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

Проектобюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. в програмен формат на ДАЕУ