Баланс на ДАЕУ към 31.12.2016 г.

Обяснителна записка към оборотна ведомост към 31.12.2016 г.

Одитен доклад на Сметна палата

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет за приходите и разходите на ДАЕУ към 31.12.2016 г.

Баланс на ДАЕУ към 31.12.2017 г.

Одитен доклад на Сметна палата

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Обяснителна записка към оборотна ведомост към 31.12.2017 г.

Отчет за приходите и разходите на ДАЕУ към 31.12.2017 г.

Баланс на ДАЕУ към 31.12.2018 г.

Обяснителна записка към оборотна ведомост към 31.12.2018 г.

Одитен доклад на Сметна палата

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2018 г.

Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Отчет за приходите и разходите на ДАЕУ към 31.12.2018 г.

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL