Целта на предлагания проект на Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, е да се гарантира непрекъснатост на процеса по заявяване и предоставяне на електронни административни услуги.

Това ще се осъществи чрез удължаването на срока на използването на квалифицирания електронен подпис като средство за електронна идентификация до влизането в продукционен режим на националната схема за електронна идентификация по Закона за електронната идентификация. Така ще се осигури възможността и след 1 август 2018 г. гражданите да се идентифицират по електронен път при заявяването на електронни административни услуги.

Срокът за обществено обсъждане е 14-дневен, предвид необходимостта промените да бъдат приети до 1 август 2018 г.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията", МС

Частична предварителна оценка на въздействието

Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Дата на откриване: 04.07.2018 г.

Дата на приключване: 18.07.2018 г. 

В този раздел

Антикорупция
gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL