Декларации на служителите от Държавна агенция "Електронно управление" по чл. 12, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (по абучен ред):

Декларации от А-А 

Декларации от Б-Б 

Декларации от В-В 

Декларации от Г-Г 

Декларации от Д-Д 

Декларации от Е-И

Декларации от Й-Л

Декларации от М-М

Декларации от Н-Н

Декларации от П-П

Декларации от С-С

Декларации от Т-Ш

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL