Проект на Закон за киберсигурност

Дата на откриване: 21.03.2018 г.

Дата на приключване: 04.04.2018 г.


Консултационен документ относно проект на Закон за киберсигурност

Дата на откриване: 15.02.2018 г.

Дата на приключване: 01.03.2018 г.Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на Закона за достъп до пространствени данни по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни


Дата на откриване: 13.07.2017 г.

Дата на приключване: 14.08.2017 г.


Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни

Дата на откриване: 30.06.2017 г.

Дата на приключване: 31.07.2017 г.


Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавно предприятие „Единен системен оператор“

Дата на откриване: 09.02.2017 г.

Дата на приключване: 13.03.2017 г.

В този раздел

Антикорупция