Дата на публикуване: 24.07.2017 г.
Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление“

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0009-C01/21.07.2017 г.

Име на проекта: Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“


Дата на публикуване: 03.05.2017 г.
Административен орган: Министерство на правосъдието

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG-05SFOP001-1.002-020-C01/18.04.2017 г.

Име на проекта: Реализиране на Национален регистър на пълномощните


Дата на публикуване: 03.05.2017 г.
Административен орган: Министерство на правосъдието

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG-05SFOP001-1.002-018-C01/18.04.2017 г.

Име на проекта: Разработване и внедряване на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“


Дата на публикуване: 10.05.2017 г.
Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление“

Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-1.002-0015-C01/04.05.2017 г.

Име на проекта: Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно гласуване