В този раздел

Пазарни консултации
Доставка на „on-premises“ софтуер Почистване на каменна облицовка по фасади на административна сградаИзпълнение на дейности по проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“Текущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации в административната сграда на ДАЕУ в гр. СофияТекущи и основни ремонти, реконструкции и модернизации на сграден фонд на обекти на ГД СОСП на Държавна агенция "Електронно управление"Изпълнение на дейности по проект "Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление" „Изготвяне на анализ и концепция за установяване и поддръжка на СОС чрез създаване на система от дефиниции на понятия, данни и процеси. Изготвяне на мотивирани предложения за актуализиране на нормативната уредба, уреждаща създаването и поддръжката на Ре „Изграждане на информационна система за поддържане на регистрите чрез електронни услуги според изискванията на Възложителя, която включва създаване на архитектура за РИО, РР, РС и Списъка на удостоверените системи, технологични средства за осигуряване нНадграждане на портала за мрежова и информационна сигурност на националния център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност с допълнителни функционалности
Антикорупция