БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на ДАЕУ към 31.12.2016 г-Приложение 1

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на ДАЕУ към 31.12.2016 г- Приложение 2

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми за ДАЕУ към 31.03.2017г. – Приложение1 

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми за ДАЕУ към 31.03.2017г. – Приложение2

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета на ДАЕУ към 31.03.2017г

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми за ДАЕУ към 30.06.2017г. – Приложение 1.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми за ДАЕУ към 30.06.2017г. – Приложение 2.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета на ДАЕУ към 30.06.2017г.