ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016г.

ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2017Г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.01.2017г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 28.02.2017г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 28.02.2017г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ДАЕУ КЪМ 31.03.2017Г

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.03.2017Г

 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.04.2017г.

 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.04.2017г.

 ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.05.2017г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.05.2017г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2017г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30.06.2017г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ КЪМ 30.06.2017г.