Експертът за връзки с обществеността осъществява планирането и реализацията на комуникационната политика, дейностите по информация и публичност и връзките с медиите на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ). Експертът информира обществото за политиката, програмите и дейността на Агенцията, осигурява прозрачност и публичност при реализацията на политиките на ДАЕУ. Подготвя, координира и осъществява публичните изяви на председателя, заместник-председателите и на служители на Агенцията. Анализира осъществяването на информационната политика на ДАЕУ и оценява нейната ефективност. Планира, организира и координира социологически проучвания на общественото мнение и на нагласите спрямо провежданите от Агенцията публични дейности и политики.

Експертът на ДАЕУ за връзките с обществеността отговаря също така за вземането на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация.

 

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL