Специализираната администрация подпомага председателя на Държавна агенция "Електронно управление" при осъществяването на неговите функции и правомощия.

Специализираната администрация е организирана в една главна дирекция и 6 дирекции:
1. Дирекция „Политики за е-управление“;
2. Дирекция „Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление“;
3. Дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“;
4. Дирекция „Електронна идентификация“;
5. Дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“;
6. Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ (МИС);
7. Главна дирекция „Съобщителни обекти със специално предназначение“.

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL