Държавна агенция „Електронно управление”

ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40; 02/949 21 15

mail@e-gov.bg

Контакти

Веселин Нинов

Експерт за връзки с обществеността

Свържете се с нас

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL