Държавна агенция „Електронно управление”

ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40 Административно обслужване

mail@e-gov.bg

Контакти

Кабинет на председателя на ДАЕУ

Връзка със сътрудник

Консултации

Процедура по удостоверяване на съответствие на технически задания с чл. 58а от ЗЕУ

Консултации

Контрол на разходите в областта на е-управлението

Консултации

Процедура по утвърждаване на проектни предложения по чл. 7в, т. 11 от ЗЕУ

Връзка с Пресцентър

Екатерина Попова

Обща администрация

Дирекция "Човешки ресурси, правно и административно обслужване"

Бойко Начев

Длъжностно лице по защита на данните