Встъпително информационно събитие по проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“

Дата: 26.09.2017

Място на провеждане: Конферентен център „Проджект Лаб“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 58, етаж 3

Реализацията на проекта ще осигури контрол, съгласуваност, отчетност и прозрачност на процеса на планиране, изпълнение и отчитане на дейностите и разходите на администрациите в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии.

По проекта ще бъдат изградени информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на е-управлението и ИКТ и публичен регистър на проектите и дейностите в е-управлението. Ще бъде създаден и портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за е-управление.

Проектът е сред приоритетните в първата фаза на Пътната карта в изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление 2014-2020 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 722 557 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца. Бенефициент е Държавната агенция „Електронно управление“.

Споделете
gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL