Държавна агенция „Електронно управление“ и Централната избирателна комисия представят проекта за дистанционното електронно гласуване

Дата: 20.10.2017

Място на провеждане: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 9, ет. 2

В изпълнение на проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) в партньорство с Централната избирателна комисия организира встъпително информационно събитие за представяне на текущата работа, целите и дейностите по проекта, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Събитието ще се проведе на 20 октомври 2017 година от 11.00 часа в Малката зала на конферентен център „Венус“ (гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 9, ет. 2). На презентацията се очаква да присъстват представители на ДАЕУ, на ЦИК и на Обществения съвет към ЦИК, на Управляващия орган на оперативна програма „Добро управление“, на Администрацията на Министерския съвет, на министерства и ведомства, на Областния информационен център-София град, на Националното сдружение на общините в Република България, медии. Държавната агенция „Електронно управление“ е бенефициент по проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ по Оперативна програма „Добро управление“. Основната цел на проекта е изграждането на пилотна система за дистанционно електронно гласуване, чрез която в Република България да бъде въведена възможността за електронно дистанционно гласуване при произвеждането на всички видове избори, съгласно Изборния кодекс. Общата цел на проекта ще бъде реализирана чрез следните дейности: проучване и анализ на добрите международни практики за дистанционно гласуване по електронен път; разработване на функционалностите на пилотната система за дистанционно електронно гласуване; провеждане на три симулации и на експериментално електронно гласуване чрез системата. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (www.eufunds.bg). За контакт: Ива Неделчева, експерт информация и публичност по проекта (inedelcheva@e-gov.bg; тел. +359 2 949 24 99).

Споделете