Демонстрация на система за дистанционен електронен вот ще се проведе на двудневно събитие в София

Дата: 13.12.2017

Място на провеждане: „Витоша парк хотел“, Студентски град, ул. „Росарио“ 1

На 13 и 14 декември 2017 г. от 10.00 ч. до 15.30 ч. във „Витоша парк хотел“ в София (Студентски град, ул. „Росарио“ 1) ще бъдат представени резултатите от анализ на добрите световни практики за дистанционно електронно гласуване. В рамките на два дни ще се проведат три симулации на дистанционно електронно гласуване за измислени партии, коалиции или кандидати, в изпълнение на разпоредбата на § 145. (3) от Изборния кодекс. Системата за симулациите е определена от изпълнителя „Ню Ай“ АД въз основа на извършените проучване и анализ.

Пилотната системата за дистанционно електронно гласуване трябва да бъде разработена на базата на предложените от изпълнителя препоръки в резултат от анализа, а не въз основа на системата, която ще бъде демонстрирана. Двудневното събитие ще се проведе по първия етап на проект „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“, осъществяван от Държавна агенция „Електронно управление“ в партньорство с Централната избирателната комисия (ЦИК). Проектът се реализира по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За участие в симулациите са поканени представители на Държавна агенция „Електронно управление”, Централната избирателна комисия (ЦИК), Обществения съвет към ЦИК, Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Администрацията на Министерския съвет, Народното събрание, медии и др. По време на събитието за всяка симулация ще бъде осигурена възможност на до 70 участници да се включат в цялостния процес на тестово гласуване през мобилни устройства, включително при преброяването на гласовете и обявяването на резултатите.

Резултатите от анализа и препоръките към българската система за дистанционно електронно гласуване ще бъдат подложени на обсъждане през втория ден на събитието.

Споделете