Проучване на обществените нагласи за приоритетите и очакваните резултати от електронното управление в България ще представят ДАЕУ и „Галъп интернешънъл“

Дата: 21.12.2017

Място на провеждане: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6

Резултатите от национално-представително проучване на обществените нагласи за същността, целите, основните приоритети и очакваните резултати от електронното управление в Република България ще представят Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и „Галъп интернешънъл“. Пресконференцията ще се състои на 21 декември (четвъртък) от 9.30 часа в Мраморна зала в сградата на ДАЕУ (ул. „Ген. Й. В. Гурко“ 6).

Социологическото проучване с предмет „Установяване на обществени нагласи по отношение на същността, целите, основните приоритети и очаквани резултати от електронното управление в Република България“ е осъществено по поръчка на ДАЕУ за целите на изработването на единна и задължителна за всички администрации архитектурна рамка на електронното управление.

Проучването на обществените нагласи обхваща приоритетни за е-управлението теми, сред които са очакваните от гражданите резултати от електронното управление в България, използването на електронни административни услуги, предпочитаните средства за електронна идентификация от потребителите на административни услуги, ключови задачи на Държавната агенция „Електронно управление“ през 2018 година.

Споделете