ДАЕУ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА „НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ (INSPIRE)“

ДАЕУ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА „НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ (INSPIRE)“

Порталът ще предоставя пространствени данни и услуги на държавната администрация, гражданите и бизнеса

Държавна агенция „Електронно управление“ представи проекта „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ на встъпителна пресконференция в столицата. Изграждане на Национален портал за пространствени данни e с оглед изпълнение на ангажиментите на България по Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), обяви Иван Модев, директор на дирекция „Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление“ в ДАЕУ. Той акцентира, че с реализирането на проекта ще се подобри инфраструктурата за пространствена информация и процесите, свързани с обмен на пространствени данни, съгласно Закона за достъп до пространствени данни.

В рамките на проекта се предвижда изграждане и внедряване на Национален портал за пространствени данни, заимстващ добри практики от INSPIRE порталите на други страни-членки на ЕС, който ще осигурява бърз достъп в машинно-четим, отворен формат до цялото налично съдържание на масивите от пространствени данни. Той ще даде възможност на публичните институции, които събират, поддържат и разпространяват бази от пространствени данни, и предоставят публични услуги, да имат взаимен достъп до поддържаните от тях масиви от данни, свързани с пространствена информация.

Общата стойност на проекта е 1 361 386,00 лв., от които 1 157 178,10 лв. европейско и 204 207,90 лв. национално съфинансиране. Крайният срок за изпълнение на на проекта е 31.12.2019 г. Проектът се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.002-0014-C01/ 11.10.2017 г. и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Презентация на проект „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“

Споделете
gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL