Нови 149 набори от данни с обществено значение ще бъдат публикувани в отворен формат до края на 2017 г.

Нови 149 набори от данни с обществено значение ще бъдат публикувани в отворен формат до края на 2017 г.

Това реши правителството, като утвърди Списък с набори от данни по приоритетни области, които да бъдат публикувани на националния уеб базиран портал www.opendata.government.bg.

Нови 149 набори от данни с обществено значение ще бъдат достъпни в отворен формат до края на 2017 г. на Портала за отворени данни www.opendata.government.bg. Това реши правителството, като утвърди Списък с набори от данни по приоритетни области, които да бъдат публикувани на националния уеб базиран портал.

Сред тях са данни от автоматичните устройства за записване на пътния трафик, финансови показатели на общините, Национален регистър на населените места, списък на аптеки, с които НЗОК е сключила договор, статистика за отпуснати средства от Център фонд за лечение на деца, списък с резервираните имена в домейна от високо ниво на кирилица „бг“ и редица други.

Основната част от новите данни, предоставяни от институции на централната администрация, ведомства и териториални структури, са в секторите правосъдие, престъпност, образование, финанси и отчетност, екология, туризъм, статистическа информация. Областните администрации ще публикуват до края на годината три нови набори от данни за регистри, свързани с дейността на областните комисии и съвети и строителство.

Общинските администрации ще публикуват общо 39 нови набори от данни, свързани с образование, екология, финанси, транспорт и други.

Съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация, организациите от обществения сектор публикуват за повторна употреба публична информация, която събират, създават и поддържат, в отворен машинночетим формат. С публикуването на данните на националния портал за отворени данни www.opendata.government.bg сe постига по-добра прозрачност и отчетност и се подобрява ползваемостта на публикуваните данни, както и достъпът на гражданите и на бизнеса до публична информация.

Порталът за отворени данни е създаден през 2014 г. и представлява единна централна публична уеб базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен машинночетим формат, заедно със съответните метаданни (категории, номер на документ, заглавие и други обозначения, автор, адресат, дата на създаване на документа и др.). Платформата позволява цялостното извличане на публикуваната информация или на части от нея. Данните са свободно достъпни и могат да бъдат използвани за търговски и за нетърговски цели.

В момента 429 организации от обществения сектор са публикували общо 2211 набори от данни на портала за отворени данни. Повечето от данните са регистри с обществено значение.

Споделете