Александър Йоловски, ДАЕУ: В електронното управление търсим бързи резултати за максимално широк кръг граждани

Александър Йоловски, ДАЕУ: В електронното управление търсим бързи резултати за максимално широк кръг граждани

Цифровизацията на данните и идентификацията по електронен път остават основни предизвикателства пред е-управлението

През последната година Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) работи за въвеждането на е-управление за всички - за хората, за бизнеса и за самите администрации. Социологическите данни ни правят по-уверени, че сме в правилната посока по отношение на очакванията на хората, на приоритетите и на крайните резултати от нашата работа. Това коментира заместник-председателят на ДАЕУ Александър Йоловски по повод данните от национално-представително проучване на „Галъп интернешънъл“ за нагласите и основните очаквания към е-управлението в България. Данните бяха представени по-рано от изпълнителния директор на „Галъп интернешънъл“ Първан Симеонов.

„Въпреки ниския дял на използващите електронни административни услуги (около 14 на сто), преобладаващата част от хората изискват администрацията да не занимава гражданите и бизнеса със своите вътрешни проблеми. Гражданите очакват бързо обслужване, без опашки и на едно гише или изобщо без гишета“, посочи Александър Йоловски, който очерта основните приоритети и резултати през първата година от функционирането на Държавната агенция "Електронно управление".

Александър Йоловски подчерта, че Агенцията за електронно управление нито веднъж от създаването си през декември 2016 г. не е търсила допълнителен публичен ресурс за разработването на административни услуги. „Усилията на екипа на Агенцията са насочени изцяло към постигането на бързи резултати в е-управлението за максимално широк кръг граждани, така че хората повече да не бъдат куриери между администрациите, а самите администрации служебно да проверяват фактите и обстоятелствата“, посочи Йоловски.

Вече реално работи един от основните компоненти на електронното управление - Средата за обмен на данни между основните регистри на администрацията. Средата RegiX дава възможност на администрациите вместо да изискват удостоверения от гражданите, да удостоверяват тези обстоятелства изцяло по служебен път. Йоловски напомни, че една от основните пречки пред въвеждането на този подход досега е самата правна база и именно в това направление политическата воля и фокусът на усилията на ДАЕУ през последната година вече дават реални резултати.

Само за няколко месеца ДАЕУ успя да внедри в експлоатация и Системата за сигурно електронно връчване (електронна препоръчана поща), която е друг основен компонент на е-управлението. Системата позволява на гражданите и на бизнеса сигурно и проследимо да връчват документи на администрацията, както и на самата администрация да връчва по електронен път официални документи на хората и на фирмите. По този начин всички администрации вече имат възможност да изпълнят изискването на законодателството да предоставят всички свои административни услуги изцяло по електронен път. За целта обаче както администрациите, така и гражданите, трябва да си направят профили в системата, а за да я използват, трябва да разполагат със средство за електронна идентификация, подчерта Александър Йоловски.

Именно нежеланието на над 60 на сто от гражданите да се идентифицират по електронен път е един от основните резултати от проучването на „Галъп интернешънъл“. „Тези данни извеждат необходимост от широкомащабна информационна кампания за разясняване на методите за удостоверяването на самоличността на гражданите по електронен път. Гражданите и бизнесът трябва да придобият по-широка представа за същността на електронната идентификация“, коментира зам.-председателят на ДАЕУ.
Александър Йоловски напомни още, че електронното управление няма да замени взаимодействието с администрацията на гише, но ще бъде улеснение за хората, които не желаят или не могат да се явят на гише.

Предизвикателство остава цифровизацията на данните в ключови административни структури. „Ако базите данни на администрациите са на хартия, електронното управление не може да се случи. Този процес ще изисква не само финансов, но и човешки ресурс и имаме ясната подкрепа на гражданите, че този приоритет трябва да се реализира“, коментира още Йоловски.

Резултатите от изследването на „Галъп интернешънъл“ потвърдиха значимостта на заложените от ДАЕУ приоритети - оперативната съвместимост; премахването на хартиения обмен на документи; намаляването на административната тежест чрез възможността за служебен обмен на данни и дигитализацията на ресурсите и на данните на администрациите, обобщи заместник-председателят на ДАЕУ.

Споделете