Атанас Темелков: С много прости решения можем да свършим много работа в електронното управление

Атанас Темелков: С много прости решения можем да свършим много работа в електронното управление

Разговорът за е-управлението да не се случва само „на гише“ или чрез медиите, а в самите администрации, където се очаква да бъде свършен сериозен обем от работа, апелира председателят на ДАЕУ.

Разговорът за електронното управление да не се случва само „на гише“ или чрез медиите, а в самите администрации, където се очаква да бъде свършен сериозен обем от работа. За това призова председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Атанас Темелков по време на кръгла маса „Електронно управление и интернет на нещата“, организирана в столицата от евродепутата Владимир Уручев, Клъстер „Информационни и комуникационни технологии“ и Българската академия на науките.

„Работата по електронното управление не е свързана толкова с технологиите, колкото с чисто административните процедури. Затова търсим как да развием и да направим да работи вече наличното“, заяви председателят на ДАЕУ пред участниците във форума.

Основен акцент на дискусията е бъдещата Архитектура на електронното управление. ДАЕУ разработва проект на документа, който предстои да бъде подложен на обществено обсъждане. „Темата за Архитектурата на е-управлението е пренебрегвана в последните години и много работещи идеи съвсем необосновано не са реализирани. Забравяме, че с много прости решения можем да свършим много работа в областта на електронното управление“, коментира Атанас Темелков. Съществени са въпросите как тази архитектура да бъда изграждана, поддържана, какви административни и финансови ресурси да бъдат отделяни, как публичните средства да бъдат ефективни и да допринасят за устойчивостта на всяка една система, допълни председателят на ДАЕУ.

Атанас Темелков подчерта, че все още няма норма, която да определя как една система да бъде разработена, експлоатирана и снета от употреба.

„Въпросът за жизнения цикъл на системите на електронното управление не е достатъчно добре развит в нормативната рамка. Липсват изисквания за сигурността на определени системи, които управляват цели сектори. Няма също така изисквания как тези системи да бъдат поддържани във времето и това е основен въпрос, който трябва да намери развитие през следващите няколко години“, допълни председателят на ДАЕУ.

Атанас Темелков беше категоричен, че процесите на трансформация на администрацията в цифрова трябва да бъде съпроводен от процес на промяна на самите административни процеси, така че да бъде ограничен административният натиск върху гражданите и бизнеса. Темелков припомни, че близо 60 на сто от нормативните актове имат пряко или косвено отношение към електронното управление. „Това законодателство трябва да бъде прегледано отново и където е необходимо, да се предприемат промени“, заяви председателят на ДАЕУ и напомни, че само за отпадането на свидетелството за съдимост на хартиен носител бяха необходими изменения в 66 закона и две наредби, а процесът е отнел повече от половин година.

Атанас Темелков подчерта още, че трябва да продължи прегледът на законодателството, на нормите, процедурите и на самите административни процеси и да се ускори процесът на трансформиране на удостоверителните услуги във вътрешноадминистративни такива и данните за тях да се обменят изцяло по служебен път.

Премахването до 1 ноември 2018 г. на хартиения документооборот между администрациите драстично ще намали времето за предоставяне на услугите за гражданите и за бизнеса. Има изградена и напълно функционираща среда за обмен на данните между регистрите (RegiX). ДАЕУ стартира и преглед на всички административни услуги и извършва приоритизиране на част основните регистри, каза още Атанас Темелков по време на кръглата маса.

Споделете