Електронното управление изисква промяна на поне 20 на сто от законодателството през следващите години

Електронното управление изисква промяна на поне 20 на сто от законодателството през следващите години

Все още голяма част от администрациите изостават в промяната на вътрешната си нормативна уредба по отношение на премахването на хартиените процеси и на изискваните от гражданите удостоверения на хартиен носител.

Все още голяма част от администрациите изостават в промяната на вътрешната си нормативна уредба по отношение на премахването на хартиените процеси и на изискваните от гражданите удостоверения на хартиен носител. Близо 60 на сто от националното законодателство съдържа текстове, свързани с електронното управление. Още поне половината от останалите около 40 на сто от нормативните актове през следващите години трябва да бъде изменено за целите на е-управлението. Това коментира председателят на Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) Атанас Темелков, който даде начало на IoT Adventure Форум 2018. Дискусията събира в столицата организации от различни сектори, обединени от идеята да подпомогнат разработването, внедряването и използването на Интернет на нещата (IoT).

Не можем да предприемем нито една стъпка в електронното управление без да сме сигурни, че всяка една система и всяко решение ще отговаря на всички изисквания за оперативна съвместимост, подчерта Темелков пред участниците във форума. Основен фокус на усилията на Агенцията за е-управление остава промяната на процесите в самите администрации, които стоят зад предоставянето на електронни услуги за гражданите и за бизнеса. "Продължаваме да работим за промяна на цялостната среда и на процесите в административните структури, за да може това, по което Агенцията работи, реално да функционира", допълни председателят на ДАЕУ.

Въпросите на мрежовата и информационната сигурност също остават приоритет. Екипът на ДАЕУ вече изготви проект на Закон за кибер сигурност, който ще създаде цялостна национална правна рамка в областта на кибер сигурността във всичките й направления. "След приемането на закона все ще знае полето си на отговорност и задачите, които трябва да изпълнява", коментира Атанас Темелков пред участниците във форума.

Изказването на председателя на ДАЕУ можете да чуете тук.

Споделете