Работещи, леснодостъпни и отговарящи на изискванията на потребителите електронни услуги и системи е целта на всичките ни усилия

Работещи, леснодостъпни и отговарящи на изискванията на потребителите електронни услуги и системи е целта на всичките ни усилия

София е домакин на международната конференция за семантична оперативна съвместимост SEMIC 2018

Без да гарантираме съвместимостта на базовите си публични регистри, трудно ще реализираме основните принципи на електронното управление и амбициозната европейска цифрова програма. Свързаните публични регистри са ключов компонент на електронното управление, а за да постигнем дигитална трансформация на европейско ниво, следва да работим за цифровата свързаност между публичните администрации в Европа. Това заяви заместник-председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Александър Йоловски, който даде в София начало на международната конференция за семантична оперативна съвместимост SEMIC 2018.

България е домакин на осмото издание на форума с участието на повече от 250 експерти от 38 държави и организиран от Европейската комисия и Държавната агенция „Електронно управление“ в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Темата на тазгодишното издание на конференцията е „Цифрово свързани публични администрации“.

Семантичната оперативна съвместимост е ключов елемент на усилията за намаляване на административната тежест върху гражданите и върху бизнеса, включително за прилагане на принципа за еднократно събиране на данни (Once Only) и за да не караме гражданите да бъдат куриери между различните институции, посочи Йоловски пред участниците в конференцията. Темата е основен приоритет в работата на Агенцията за е-управление от нейното създаване преди година и половина.

„Живи“, работещи, леснодостъпни и отговарящи на изискванията на потребителите електронни услуги и системи е целта на всички усилия. Това изисква оперативна съвместимост на всички равнища - семантично, правно, технологично и организационно, подчерта Александър Йоловски.

Зам.-председателят на ДАЕУ припомни още, че в Декларацията по е-управление от Талин (октомври 2017 г.) държавите членки на ЕС се ангажираха до 4 години да гарантират възможност на европейските граждани да взаимодействат с институциите изцяло по електронен път. „Има визия за реализиране на Единния цифров пазар, има синхронизирани с европейското национални законодателства. Време е наистина да осигурим и оперативна съвместимост на всички равнища, като сме наясно, че това е продължителен и нелек процес, който изисква пълните ни усилия“, коментира още Александър Йоловски.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ на Александър Йоловски, зам.-председател на Държавната агенция "Електронно управление", на Осмата международна конференция за семантична оперативна съвместимост SEMIC 2018

Споделете