Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 112

Дата на публикуване: 19.11.2014

Последна промяна: 21.02.2017

открита процедура номер в роп: 01118-2014-0013 статус: Възложена

Проектиране, обновяване, преустройство и  ремонт на технологични помещения  във връзка с развитието на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура

Краен срок за подаване на оферти: 29.12.2014 17:00
Дата на отваряне на оферти: 05.01.2015 14:00

Обект на поръчката: Строителство

Документи

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - техническа оферта на изпълнителя.pdf (19.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067355604

2017-02-21 15:15:51

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 3 - ценова оферта на изпълнителя.pdf (3.7MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067355593

2017-02-21 15:15:39

информация за извършено плащане

Плащане Телелинк ЕАД/ 15.12.2015.pdf (52.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044149995

2016-02-08 15:16:02

освобождаване на гаранция за участие

ХАЙТОВИ-СИЕ ООД.pdf (95.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000035106448

2015-03-10 15:56:04

освобождаване на гаранция за участие

ТЕЛЕЛИНК ЕАД.pdf (72.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000035106425

2015-03-10 15:55:15

освобождаване на гаранция за участие

БИЛДИНГ СТРОЙ КОМЕРС ЕООД.pdf (212.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000035106403

2015-03-10 15:54:12

договор

Договор за възлагане и изпълнение на ОП.pdf (1.5MB)

Номер на удостоверението за време: 4000034728969

2015-02-24 16:36:28

решение за класиране на участниците и избор на изпълнител

Решение за класиране на участниците.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 4000033495609

2015-01-27 15:36:27

протокол от работата на комисията

Протокол 3 / 26.01.2015г. от заседания на Комисията.pdf (541.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000033461302

2015-01-26 15:42:48

приложение

Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение.pdf (7.2MB)

Номер на удостоверението за време: 4000033290511

2015-01-19 17:32:00

протокол от работата на комисията

Протокол 2 / 16.01.2015г. от заседания на Комисията .pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 4000033290391

2015-01-19 17:26:50

отваряне на ценови оферти

До всички заинтересовани лица.pdf (1.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4000033238146

2015-01-16 16:49:36

протокол от работата на комисията

Протокол 1 / 07.01.2015г. от заседания на Комисията за класиране на постъпилите оферти.pdf (3.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4000032819567

2015-01-07 16:06:11

отговори на въпроси

До всички заинтересовани лица.pdf (212.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000032556499

2014-12-22 15:57:11

документация за участие

Приложение 1 - Търговище, Хасково, Шумен.doc (267.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000030739441

2014-11-19 15:19:52

документация за участие

Приложение 1 - Ловеч, Смолян.doc (269.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000030739351

2014-11-19 15:18:43

документация за участие

Приложение 1 - Смолян, Стара Загора.doc (266.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000030739232

2014-11-19 15:17:41

документация за участие

Приложение 1 - Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград.doc (262.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000030739147

2014-11-19 15:16:31

документация за участие

Приложение 1 - Варна, Видин.doc (265.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000030739078

2014-11-19 15:15:12

документация за участие

Приложение 1 - Хасково, Шумен.doc (267.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000030738975

2014-11-19 15:13:55

документация за участие

Приложение 1 - Стара Загора, Търговище.doc (266.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000030738832

2014-11-19 15:12:22

документация за участие

Приложение 1 - Враца, Кюстендил, Ловеч.doc (268.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000030738646

2014-11-19 15:09:09

документация за участие

Документация за участие.doc (1.1MB)

Номер на удостоверението за време: 4000030738355

2014-11-19 15:05:42

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL