Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 117

Дата на публикуване: 29.01.2015

Последна промяна: 05.02.2016

публична покана номер в роп: 9038471 статус: Възложена
„Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС), ПРИ СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „София“, включващ градовете София, Ботевград и Благоевград. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІ. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „Велико Търново“, включващ градовете Велико Търново, Ловеч, Плевен и Севлиево. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІІ. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „Шумен“, включващ градовете Шумен, Русе, Варна, Добрич и Каварна. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІV. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „Стара Загора“, включващ градовете Стара Загора, Сливен, Бургас и Хасково. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ V. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „Пловдив“, включващ градовете Пловдив, Велинград и Панагюрище.
Краен срок за подаване на оферти: 10.02.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 11.02.2015 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 12.12.2015г.pdf (79.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044089652

2016-02-05 13:33:08

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 01.12.2015г.pdf (73.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044089651

2016-02-05 13:33:08

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 01.12.2015г.pdf (75.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044089650

2016-02-05 13:33:06

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 01.12.2015г.pdf (77.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044089518

2016-02-05 13:28:51

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 12.12.2015г.pdf (74.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044089505

2016-02-05 13:28:51

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 01.12.2015г.pdf (76.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044089504

2016-02-05 13:28:50

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 13.11.2015г.pdf (74.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042593878

2015-11-25 15:25:19

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 13.11.2015г.pdf (73.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042593864

2015-11-25 15:25:23

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 13.11.2015г.pdf (71.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042593857

2015-11-25 15:25:22

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 09.11.2015г.pdf (76.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042572900

2015-11-24 17:20:41

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 04.11.2015г.pdf (71.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042572896

2015-11-24 17:20:41

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 09.11.2015г.pdf (74.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042572899

2015-11-24 17:20:41

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 04.11.2015г.pdf (68.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042572895

2015-11-24 17:20:40

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 09.11.2015г.pdf (73.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042572898

2015-11-24 17:20:40

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 04.11.2015г.pdf (72.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042572894

2015-11-24 17:20:39

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 29.10.2015г.pdf (76.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042572724

2015-11-24 17:12:22

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 29.10.2015г.pdf (75.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042572708

2015-11-24 17:12:11

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 29.10.2015г.pdf (73.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042572720

2015-11-24 17:11:58

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 29.10.2015г.pdf (78.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042572695

2015-11-24 17:11:45

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 19.10.2015г.pdf (73.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042572595

2015-11-24 17:05:56

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 19.10.2015г.pdf (76.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042572600

2015-11-24 17:05:38

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 19.10.2015г.pdf (76.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042572589

2015-11-24 17:05:21

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 19.10.2015г.pdf (80.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042572575

2015-11-24 17:05:05

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 19.10.2015г.pdf (79.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042572554

2015-11-24 17:03:29

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 12.08.2015г.pdf (47.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000040775584

2015-09-16 11:37:30

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 12.08.2015г.pdf (46.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000040775581

2015-09-16 11:37:36

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 12.08.2015г.pdf (45.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000040775580

2015-09-16 11:37:30

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 12.08.2015г.pdf (44.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000040775579

2015-09-16 11:37:29

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 12.08.2015г.pdf (47.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000040775578

2015-09-16 11:37:35

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ 12.08.2015г.pdf (45.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000040775541

2015-09-16 11:36:01

информация за извършено плащане

Плащане Ем Джи Сървисиз ООД/ №00654.pdf (76.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000039508403

2015-07-23 16:53:24

информация за извършено плащане

Плащане Ем Джи Сървисиз ООД.pdf (75.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000039508323

2015-07-23 16:51:10

информация за извършено плащане

Плащане Ем Джи Сървисиз ООД/ №00592.pdf (84.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000039428043

2015-07-20 17:07:17

информация за извършено плащане

Плащане Ем Джи Сървисиз ООД/ №00591.pdf (85.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000039428041

2015-07-20 17:07:07

информация за извършено плащане

Плащане Ем Джи Сървисиз ООД/ №00590.pdf (87.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000039428035

2015-07-20 17:06:54

информация за извършено плащане

Плащане Ем Джи Сървисиз ООД/ №00589.pdf (90.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000039428028

2015-07-20 17:06:40

информация за извършено плащане

Плащане Ем Джи Сървисиз ООД/ №00588.pdf (92.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000039428025

2015-07-20 17:06:27

информация за извършено плащане

Плащане Ем Джи Сървисиз ООД/ № 00093.pdf (669.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000038278781

2015-06-24 18:18:23

информация за извършено плащане

Плащане Ем Джи Сървисиз ООД/ № 00095.pdf (674.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000038278670

2015-06-24 18:15:39

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ №00094.pdf (678.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000038277762

2015-06-24 17:55:19

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ №00092.pdf (681.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000038277750

2015-06-24 17:55:01

информация за извършено плащане

Плащане ЕМ Джи Сървисиз ООД/ № 00090.pdf (679.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000038277630

2015-06-24 17:53:17

документ

.jpg (126.5KB)