Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 118

Дата на публикуване: 26.02.2015

Последна промяна: 04.02.2016

публична покана номер в роп: 9039283 статус: Възложена

„Избор на външни експерти в екипа за управление на проект: BG161PO001/2.2-01/2011 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена икт инфраструктура“ с 3 обособени позиции:Обособена позиция № 1: Юрист, Обособена позиция № 2: Координатор за Южна България и Обособена позиция № 3: Координатор за Северна България“

Краен срок за подаване на оферти: 12.03.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 13.03.2015 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

информация за извършено плащане

Плащане Деница Цветкова/ 02.12.2015.pdf (156.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044061739

2016-02-04 12:11:32

информация за извършено плащане

Плащане Деница Цветкова/ 11.12.2015.pdf (84.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044061737

2016-02-04 12:11:32

информация за извършено плащане

Плащане Мартин Христов/02.12.2015.pdf (155.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044061642

2016-02-04 12:08:33

информация за извършено плащане

Плащане Мартин Христов/11.12.2015.pdf (84.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044061641

2016-02-04 12:08:32

информация за извършено плащане

Плащане Зина Трифонова/02.12.2015.pdf (153.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044061253

2016-02-04 11:54:36

информация за извършено плащане

Плащане Зина Трифонова/11.12.2015.pdf (86.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044061211

2016-02-04 11:54:35

информация за извършено плащане

Плащане Зина Трифонова/21.10.2015.pdf (62.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042696688

2015-11-30 15:59:18

информация за извършено плащане

Плащане Зина Трифонова/21.05.2015.pdf (57.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042696723

2015-11-30 15:59:17

информация за извършено плащане

Плащане Зина Трифонова/17.11.2015.pdf (158.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042696722

2015-11-30 15:59:17

информация за извършено плащане

Плащане Зина Трифонова/16.07.2015.pdf (75.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042696687

2015-11-30 15:59:17

информация за извършено плащане

Плащане Зина Трифонова/12.06.2015.pdf (66.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042696720

2015-11-30 15:59:16

информация за извършено плащане

Плащане Зина Трифонова/11.08.2015.pdf (55.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042696719

2015-11-30 15:59:16

информация за извършено плащане

Плащане Мартин Христов/21.10.2015.pdf (65.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042696369

2015-11-30 15:50:01

информация за извършено плащане

Плащане Мартин Христов/21.05.2015.pdf (59.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042696404

2015-11-30 15:50:00

информация за извършено плащане

Плащане Мартин Христов/17.11.2015.pdf (158.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042696403

2015-11-30 15:50:00

информация за извършено плащане

Плащане Мартин Христов/16.07.2015.pdf (74.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042696402

2015-11-30 15:49:59

информация за извършено плащане

Плащане Мартин Христов/12.06.2015.pdf (65.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042696368

2015-11-30 15:49:59

информация за извършено плащане

Плащане Мартин Христов/11.08.2015.pdf (59.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042696401

2015-11-30 15:49:58

информация за извършено плащане

Плащане Деница Цветкова/ 21.10.2015.pdf (77.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042695843

2015-11-30 15:31:36

информация за извършено плащане

Плащане Деница Цветкова/ 21.05.2015.pdf (60.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042695842

2015-11-30 15:31:35

информация за извършено плащане

Плащане Деница Цветкова/ 17.11.2015.pdf (158.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042695841

2015-11-30 15:31:35

информация за извършено плащане

Плащане Деница Цветкова/ 16.07.2015.pdf (74.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042695809

2015-11-30 15:31:35

информация за извършено плащане

Плащане Деница Цветкова/ 12.06.2015.pdf (65.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042695840

2015-11-30 15:31:34

информация за извършено плащане

Плащане Деница Цветкова/ 11.08.2015.pdf (57.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042695839

2015-11-30 15:31:34

договор за възлагане и изпълнение

Договор обособена позиция 3.pdf (276.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000036164469

2015-04-24 15:43:36

техническо предложение

Техническо предложение по обособена позиция 3.pdf (129.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000036164452

2015-04-24 15:42:58

ценово предложение

Ценово предложение по обособена позиция 3.pdf (47.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000036164444

2015-04-24 15:42:35

договор за възлагане и изпълнение

Договор обособена позиция 2.pdf (275.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000036164374

2015-04-24 15:40:57

техническо предложение

Техническо предложение по обособена позиция 2.pdf (169.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000036164357

2015-04-24 15:40:34

ценово предложение

Ценово предложение по обособена позиция 2.pdf (47.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000036164345

2015-04-24 15:40:07

договор за възлагане и изпълнение

Договор обособена позиция 1.pdf (283.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000036164271

2015-04-24 15:37:30

техническо предложение

Техническо предложение по обособена позиция 1.pdf (43.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000036164182

2015-04-24 15:35:20

ценово предложение

Ценово предложение по обособена позиция 1.pdf (33.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000036164149

2015-04-24 15:34:24

протокол от работата на комисията

Протокол от заседание на комисия, Приложение1, Приложение2, Приложение3, Приложение4, Приложение5.pdf (3.2MB)

Номер на удостоверението за време: 4000035380788

2015-03-21 14:18:56

документация за участие

Документация за участие.doc (404.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000034796299

2015-02-26 15:27:41