Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 119

Дата на публикуване: 17.03.2015

Последна промяна: 18.06.2015

публична покана номер в роп: 9039862 статус: Прекратена

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ИА ЕСМИС”.

Краен срок за подаване на оферти: 27.03.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 30.03.2015 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

заповед прекратяване

Прекратяване на процедурата.pdf (248.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000036110151

2015-04-22 16:20:49

протокол от работата на комисията

Протокол№1 от заседание на комисията.pdf (512.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000035644704

2015-04-01 14:50:47

отговори на въпроси

До всички заинтересовани лица /21.03.2015.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 4000035379594

2015-03-21 13:31:59

отговори на въпроси

До всички заинтересовани лица.pdf (949.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000035353968

2015-03-20 14:08:54

приложения към документация за участие

Приложение 1 - към ценово предложение-техническа спецификация.xls (62.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000035273043

2015-03-17 16:23:53

документация за участие

Документация за участие.doc (195.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000035270997

2015-03-17 15:27:11