Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 120

Дата на публикуване: 24.03.2015

Последна промяна: 04.05.2016

публична покана номер в роп: 9040113 статус: Възложена

"Доставка на резервни части за сървърни системи и настолни работни станции (персонални компютри)"

Краен срок за подаване на оферти: 03.04.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 06.04.2015 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

информация за извършено плащане

Плащане Специализирани Бизнес Системи АД / 13.04.2016.pdf (83.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046770927

2016-05-04 13:22:48

информация за извършено плащане

Плащане Специализирани Бизнес Системи АД / 25.01.2016.pdf (80.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045696977

2016-03-29 10:04:59

информация за извършено плащане

Плащане Специализирани Бизнес Системи АД / 11.12.2015.pdf (75.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000043986697

2016-02-01 14:31:59

информация за извършено плащане

Плащане Специализирани Бизнес Системи АД / 07.10.2015.pdf (75.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000043986685

2016-02-01 14:30:54

информация за извършено плащане

Плащане Специализирани Бизнес Системи АД / 21.11.2015.pdf (70.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000043986660

2016-02-01 14:29:17

информация за извършено плащане

Плащане Специализирани Бизнес Системи АД / 29.09.2015.pdf (80.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000043986622

2016-02-01 14:27:40

информация за извършено плащане

Плащане - Специализир. Бизнес Системи/17.11.2015.pdf (73.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042594489

2015-11-25 15:46:34

информация за извършено плащане

Плащане - Специализир. Бизнес Системи/08.06.2015г.pdf (810.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000037738138

2015-06-10 18:15:03

договор

Договор.pdf (5.6MB)

Номер на удостоверението за време: 4000036222873

2015-04-27 16:06:01

декларация по чл.33

Приложение 1 - представена декларация по чл. 33, ал 4 от ЗОП.pdf (213.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000036222797

2015-04-27 16:04:22

техническо предложение

Приложение 2 - Техническо предложение.pdf (858.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000036222735

2015-04-27 16:03:09

ценово предложение

Приложение 3 - ценово предложение.pdf (834.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000036222673

2015-04-27 16:01:58

протокол от работата на комисията

Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП.pdf (249.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000035806853

2015-04-08 15:32:19

приложения към документация за участие

Приложение1 - техническа спецификация.xls (33.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000035445404

2015-03-24 11:56:14

документация за участие

Документация за участие.doc (222.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000035445255

2015-03-24 11:52:05