Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 121

Дата на публикуване: 02.04.2015

Последна промяна: 16.07.2015

открита процедура номер в роп: 01118-2015-0001 статус: Прекратена

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ“ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“

Краен срок за подаване на оферти: 25.05.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 26.05.2015 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

освобождаване на гаранция за участие

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).pdf (215.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000039328467

2015-07-16 10:56:25

решение за прекратяване

Решение за прекратяване.pdf (235.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000038479343

2015-06-29 15:15:59

решение за класиране на участниците и избор на изпълнител

Решение за избор на изпълнител / 17.06.2015 г..pdf (177.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000037982950

2015-06-17 15:43:50

протокол от работата на комисията

Протокол № 3 / 15.06.2015 г..pdf (310.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000037982907

2015-06-17 15:42:25

протокол от работата на комисията

Протокол № 2 / 03.06.2015 г..pdf (241.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000037982884

2015-06-17 15:42:00

отваряне на ценови оферти

Съобщиние за отваряне на ценови оферти.pdf (112.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000037508877

2015-06-03 16:08:49

протокол от работата на комисията

Протокол №1 / 01.06.2015г.pdf (3.8MB)

Номер на удостоверението за време: 4000037438718

2015-06-01 16:29:42

отговори на въпроси

До всички заинтересовани лица.pdf (290.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000036108336

2015-04-22 15:34:23

документация за участие

Документация за участие.doc (503.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000035675749

2015-04-02 16:37:05