Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 129

Дата на публикуване: 05.08.2015

Последна промяна: 28.03.2016

публична покана номер в роп: 9044570 статус: Възложена

„Доставка на климатични съоръжения и инструментариум за ремонт и поддръжка на климатична техника, за нуждите на ИА ЕСМИС“, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на 9 бр. климатични съоръжения професионален тип /инверторни/ за комуникационните помещения на възлите на единната електронна съобщителна мрежа на ИА ЕСМИС в градовете Хасково, Перник, Видин, Ловеч, Смолян, Стара Загора, Търговище, Шумен, Монтана и доставка на 3 броя мобилни климатици“, Обособена позиция № 2: „Доставка на инструментариум за ремонт и поддръжка на климатична техника“.

Краен срок за подаване на оферти: 14.08.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 17.08.2015 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

информация за извършено плащане

Плащане Нактайм ЕООД /05.11.2015.pdf (69.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042754440

2015-12-03 10:03:22

информация за извършено плащане

Плащане Нактайм ЕООД /05.11.2015.pdf (71.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042754423

2015-12-03 10:03:22

договор за възлагане и изпълнение

Сключен договор/ 28.09.2015г.pdf (1.0MB)

Номер на удостоверението за време: 4000041039550

2015-09-29 13:31:23

техническо предложение

Техническо предложение .pdf (317.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000040122331

2015-08-18 14:28:45

финансово предложение

Ценово предложение за избор на изпълнител.pdf (63.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000040122251

2015-08-18 14:27:04

протокол от работата на комисията

Протокол / 17.08.2015г.pdf (180.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000040122158

2015-08-18 14:24:23

документация за участие

Документация.doc (364.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000039816581

2015-08-05 16:00:05