Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 136

Дата на публикуване: 04.11.2015

Последна промяна: 28.04.2016

публична покана номер в роп: 9047328 статус: Възложена

„Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на ИА ЕСМИС”

Краен срок за подаване на оферти: 13.11.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 16.11.2015 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

информация за извършено плащане

Плащане Тристан 02 ООД/ 04.04.2016г ( платежно Е00634).pdf (83.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046626559

2016-04-28 15:25:38

информация за извършено плащане

Плащане Тристан 02 ООД/ 02.03.2016г.pdf (77.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045602214

2016-03-25 16:50:26

финансово предложение

Приложение №3 -финансово предложение.pdf (85.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042841086

2015-12-08 15:06:22

техническо предложение

Приложение №2 - техническо предложение.pdf (139.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042841060

2015-12-08 15:05:41

приложение

Приложение №1 -техническа спецификация.pdf (161.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042841016

2015-12-08 15:04:23

договор за възлагане и изпълнение

Сключен договор.pdf (541.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042840987

2015-12-08 15:03:32

протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (142.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042443629

2015-11-18 16:57:33

документация за участие

Документация (публична покана).doc (239.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000041870085

2015-11-04 15:56:44