Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 137

Дата на публикуване: 11.11.2015

Последна промяна: 21.02.2017

публична покана номер в роп: 9047536 статус: Възложена

“Ремонт на работно помещение в сградата на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Г.Й.В. Гурко“ № 6“

Краен срок за подаване на оферти: 20.11.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 23.11.2015 14:00

Обект на поръчката: Строителство

Документи

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - Техническа оферта на изпълнителя.pdf (9.4MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067353766

2017-02-21 14:39:45

протокол от работата на комисията

Протокол от заседание на комисия / 03.02.2016г.pdf (458.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044192802

2016-02-09 14:58:28

информация за извършено плащане

Плащане ДЗЗД Консорциум Техноком /15.12.2015г .pdf (76.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000043745054

2016-01-21 16:54:22

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение №4 - застрахователна полица.pdf (182.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042912970

2015-12-12 12:26:30

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение №3 -ценово предложение.pdf (387.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042912961

2015-12-12 12:26:05

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение №1 -техническа спецификация.pdf (617.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042912946

2015-12-12 12:25:27

договор за възлагане и изпълнение

Сключен договор.pdf (1.2MB)

Номер на удостоверението за време: 4000042912932

2015-12-12 12:24:58

протокол от работата на комисията

Протокол №1 / 02.12.2015.pdf (304.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042819996

2015-12-07 14:39:51

отговори на въпроси

Разяснение по чл. 101б, ал. 6 от ЗОП.pdf (136.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042469443

2015-11-19 17:33:12

документация за участие

Документация (публична покана).doc (572.9KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042021515

2015-11-11 14:57:45

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL