Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 139

Дата на публикуване: 13.11.2015

Последна промяна: 21.01.2016

публична покана номер в роп: 9047646 статус: Възложена

“Доставка на софтуерни ключове за отдалечен достъп до приложения, доставка и инсталиране на софтуер за осигуряване на допълнителна функционалност на защитна стена Palo Alto Networks“, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на софтуерни ключове за отдалечен достъп до приложения; Обособена позиция № 2 – Доставка и инсталиране на софтуер за осигуряване на допълнителна функционалност на защитна стена Palo Alto Networks.

Краен срок за подаване на оферти: 24.11.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 25.11.2015 14:00

Обект на поръчката: Доставка

Документи

информация за извършено плащане

Плащане ЦАПК Прогрес Груп АД / 11.12.2015г.pdf (78.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000043744716

2016-01-21 16:42:23

информация за извършено плащане

Плащане Акат Технолоджис ООД /21.12.2015.pdf (70.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000043744688

2016-01-21 16:41:00

приложение

Приложение №3 по Позиция I.pdf (45.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042913157

2015-12-12 12:37:43

ценово предложение

Приложение №2 по Позиция I.pdf (96.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042913150

2015-12-12 12:37:28

техническо предложение

Приложение №1 по Позиция I.pdf (125.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042913145

2015-12-12 12:37:07

сключен договор

Договор по Позиция I.pdf (434.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042913127

2015-12-12 12:36:07

техническо предложение

Приложение №3 - техническо предложение по обособена позиция II.pdf (128.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042841280

2015-12-08 15:13:53

ценово предложение

Приложение №2 - ценово предложение по обособена позиция II.pdf (54.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042841254

2015-12-08 15:13:25

техническа спецификация

Приложение №1 по обособена позиция II .pdf (38.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042841235

2015-12-08 15:13:04

сключен договор

Договор по обособена позиция II.pdf (408.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042841218

2015-12-08 15:12:13

протокол от работата на комисията

Протокол от работата на комисията.pdf (215.8KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042717831

2015-12-01 12:14:59

документация за участие

Документация (публична покана).doc (213.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000042269436

2015-11-13 16:50:06

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL