Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 142

Дата на публикуване: 01.03.2016

Последна промяна: 11.11.2019

открита процедура номер в роп: 01118-2016-0001 статус: Възложена

ОХРАНА НА ОБЕКТИ ОТ СИСТЕМАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”

Краен срок за подаване на оферти: 11.04.2016 17:00
Дата на отваряне на оферти: 12.04.2016 14:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение № 2 - техническа оферта на изпълнителя.pdf (7.9MB)

Номер на удостоверението за време: 4000067352437

2017-02-21 14:12:08

гаранция

Информация по чл.22б, ал2, т.9 от ЗОП.pdf (211.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000053222070

2016-09-29 16:32:49

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение №3 - Ценово предложение.pdf (107.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000053047042

2016-09-27 17:19:11

договор и/или задължителните приложения към него

Приложение №1 - Техническа спецификация.pdf (388.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000053041788

2016-09-27 16:08:51

сключен договор

Договор за възлагане и изпълнение.pdf (911.4KB)

Номер на удостоверението за време: 4000053041638

2016-09-27 16:07:03

информация за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).pdf (45.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000050531743

2016-08-17 15:25:03

решение

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител.pdf (103.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000049936464

2016-07-28 11:45:55

протокол

Протокол №3/ 27.07.2016г.pdf (208.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000049936396

2016-07-28 11:43:45

протокол

Протокол №2/ 27.06.2016г.pdf (361.0KB)

Номер на удостоверението за време: 4000049936395

2016-07-28 11:43:45

съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщиние за отваряне на ценови оферти.pdf (199.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000048889278

2016-06-28 10:49:00

протокол от работата на комисията

Протокол № 1 / 13.06.2016 г..pdf (430.5KB)

Номер на удостоверението за време: 4000048141515

2016-06-13 12:31:43

разяснения по документацията за участие

Разяснение по чл. 29, ал. 1 от ЗОП.pdf (192.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045338242

2016-03-15 17:10:29

разяснения по документацията за участие

Разяснение по чл. 29, ал. 1 от ЗОП.pdf (95.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045150882

2016-03-12 10:37:21

документация за участие

Документация за участие.doc (697.3KB)

Номер на удостоверението за време: 4000044914633

2016-03-01 16:35:12

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (946.5KB)

Номер на удостоверението за време: 6944638300818339683

2019-11-11 16:54:48

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL