Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 143

Дата на публикуване: 02.03.2016

Последна промяна: 13.02.2017

договаряне без обявление номер в роп: 01118-2016-0002 статус: Възложена

Охрана на обекти от системата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

Краен срок за подаване на оферти: 01.01.1970 02:00

Обект на поръчката: Услуга

Документи

информация за гаранциите за участие на кандидатите

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).doc (30.7KB)

Номер на удостоверението за време: 4000055722197

2016-11-09 10:50:27

допълнително споразумение за изменение на договор

Допълнително споразумение № 1 към Договор № 17/25.03.2016 г..pdf (77.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000048154214

2016-06-13 15:36:44

информация за извършено плащане

Плащане Телепол ЕООД / 13.04.2016г.pdf (81.2KB)

Номер на удостоверението за време: 4000046557409

2016-04-26 16:17:50

договор и/или задължителните приложения към него

Договор за възлагане и изпълнение №17/25.03.2016 г. с приложена техническа спецификация.pdf (1.3MB)

Номер на удостоверението за време: 4000045674308

2016-03-28 15:15:37

протокол или доклад на комисия по процедура

Доклад от работа на назначената комисия Рег. № 0094-597/14.03.2016 г. .pdf (369.1KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045198664

2016-03-14 17:06:55

решение за завършване на процедура

Решение за избор на изпълнител № 0094 - 598/14.03.2016 г..pdf (66.6KB)

Номер на удостоверението за време: 4000045198608

2016-03-14 17:06:54

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL