Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 108

Дата на публикуване: 10.11.2014

Последна промяна: 21.01.2016

публична покана номер в роп: 9035803 статус: Възложена

ТЕКУЩО И ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДАТА НА ИА ЕСМИС

Краен срок за подаване на оферти: 24.11.2014 17:00
Дата на отваряне на оферти: 25.11.2014 14:00

Номер в профила на купувача: 110

Дата на публикуване: 11.11.2014

Последна промяна: 21.01.2016

публична покана номер в роп: 9035854 статус: Възложена

Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на ИА ЕСМИС

Краен срок за подаване на оферти: 24.11.2014 17:00
Дата на отваряне на оферти: 25.11.2014 10:00

Номер в профила на купувача: 113

Дата на публикуване: 24.11.2014

Последна промяна: 31.03.2016

договаряне без обявление номер в роп: 01118-2014-0014 статус: Възложена
gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL