Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 119

Дата на публикуване: 17.03.2015

Последна промяна: 18.06.2015

публична покана номер в роп: 9039862 статус: Прекратена

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ИА ЕСМИС”.

Краен срок за подаване на оферти: 27.03.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 30.03.2015 14:00

Номер в профила на купувача: 121

Дата на публикуване: 02.04.2015

Последна промяна: 16.07.2015

Номер в профила на купувача: 127

Дата на публикуване: 06.07.2015

Последна промяна: 15.09.2015

публична покана номер в роп: 9043547 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 130

Дата на публикуване: 07.08.2015

Последна промяна: 30.11.2015

открита процедура номер в роп: 01118-2015-0004 статус: Прекратена

Номер в профила на купувача: 125

Дата на публикуване: 14.05.2015

Последна промяна: 01.12.2015

Номер в профила на купувача: 138

Дата на публикуване: 12.11.2015

Последна промяна: 01.12.2015

gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL