Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 117

Дата на публикуване: 29.01.2015

Последна промяна: 05.02.2016

публична покана номер в роп: 9038471 статус: Възложена
„Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС), ПРИ СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „София“, включващ градовете София, Ботевград и Благоевград. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІ. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „Велико Търново“, включващ градовете Велико Търново, Ловеч, Плевен и Севлиево. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІІ. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „Шумен“, включващ градовете Шумен, Русе, Варна, Добрич и Каварна. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІV. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „Стара Загора“, включващ градовете Стара Загора, Сливен, Бургас и Хасково. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ V. Избор на изпълнител за извършване на извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС в регион „Пловдив“, включващ градовете Пловдив, Велинград и Панагюрище.
Краен срок за подаване на оферти: 10.02.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 11.02.2015 14:00

Номер в профила на купувача: 121

Дата на публикуване: 02.04.2015

Последна промяна: 16.07.2015

Номер в профила на купувача: 120

Дата на публикуване: 24.03.2015

Последна промяна: 04.05.2016

публична покана номер в роп: 9040113 статус: Възложена

"Доставка на резервни части за сървърни системи и настолни работни станции (персонални компютри)"

Краен срок за подаване на оферти: 03.04.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 06.04.2015 14:00

Номер в профила на купувача: 119

Дата на публикуване: 17.03.2015

Последна промяна: 18.06.2015

публична покана номер в роп: 9039862 статус: Прекратена

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ИА ЕСМИС”.

Краен срок за подаване на оферти: 27.03.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 30.03.2015 14:00

Номер в профила на купувача: 129

Дата на публикуване: 05.08.2015

Последна промяна: 28.03.2016

Номер в профила на купувача: 146

Дата на публикуване: 13.04.2016

Последна промяна: 21.02.2017

публична покана номер в роп: 9052696 статус: Възложена

„Доставка на резервни части за сървърни системи и настолни работни станции (персонални компютри)”

Краен срок за подаване на оферти: 22.04.2016 17:00
Дата на отваряне на оферти: 25.04.2016 14:00

Номер в профила на купувача: 136

Дата на публикуване: 04.11.2015

Последна промяна: 28.04.2016

публична покана номер в роп: 9047328 статус: Възложена

„Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на ИА ЕСМИС”

Краен срок за подаване на оферти: 13.11.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 16.11.2015 14:00
gerb

Държавна агенция „Електронно управление”

Ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

тел. 02/949 20 40, 02/949 21 15 , факс 02/949 21 58

mail@e-gov.bg

Essential SSL