Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 136

Дата на публикуване: 04.11.2015

Последна промяна: 28.04.2016

публична покана номер в роп: 9047328 статус: Възложена

„Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на ИА ЕСМИС”

Краен срок за подаване на оферти: 13.11.2015 17:00
Краен срок за задаване на въпроси: 10.11.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 16.11.2015 14:00

Номер в профила на купувача: 135

Дата на публикуване: 29.10.2015

Последна промяна: 28.04.2016

Номер в профила на купувача: 134

Дата на публикуване: 29.10.2015

Последна промяна: 21.02.2017

Номер в профила на купувача: 131

Дата на публикуване: 19.10.2015

Последна промяна: 21.02.2017

публична покана номер в роп: 9046891 статус: Възложена

„Надграждане на пилотната инфраструктура, изградена на базата на програмни продукти на Microsoft“

Краен срок за подаване на оферти: 28.10.2015 17:00
Краен срок за задаване на въпроси: 26.10.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 29.10.2015 14:00

Номер в профила на купувача: 130

Дата на публикуване: 07.08.2015

Последна промяна: 30.11.2015

открита процедура номер в роп: 01118-2015-0004 статус: Прекратена

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА „ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ“ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Краен срок за подаване на оферти: 04.09.2015 17:00
Краен срок за задаване на въпроси: 28.08.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 07.09.2015 14:00

Номер в профила на купувача: 129

Дата на публикуване: 05.08.2015

Последна промяна: 28.03.2016

Номер в профила на купувача: 128

Дата на публикуване: 15.07.2015

Последна промяна: 21.02.2017

открита процедура номер в роп: 01118-2015-0003 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 127

Дата на публикуване: 06.07.2015

Последна промяна: 15.09.2015

публична покана номер в роп: 9043547 статус: Възложена

ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КИБЕРНЕТИЧНА ЗАЩИТА НА МРЕЖОВИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ИА ЕСМИС

Краен срок за подаване на оферти: 17.07.2015 17:00
Краен срок за задаване на въпроси: 14.07.2015 17:00
Дата на отваряне на оферти: 20.07.2015 14:00