Профил на купувача до 15.04.2016 г.

Номер в профила на купувача: 114

Дата на публикуване: 10.12.2014

Последна промяна: 29.02.2016

Номер в профила на купувача: 113

Дата на публикуване: 24.11.2014

Последна промяна: 31.03.2016

договаряне без обявление номер в роп: 01118-2014-0014 статус: Възложена

Номер в профила на купувача: 110

Дата на публикуване: 11.11.2014

Последна промяна: 21.01.2016

публична покана номер в роп: 9035854 статус: Възложена

Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на ИА ЕСМИС

Краен срок за подаване на оферти: 24.11.2014 17:00
Краен срок за задаване на въпроси: 21.11.2014 17:00
Дата на отваряне на оферти: 25.11.2014 10:00

Номер в профила на купувача: 108

Дата на публикуване: 10.11.2014

Последна промяна: 21.01.2016

публична покана номер в роп: 9035803 статус: Възложена

ТЕКУЩО И ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДАТА НА ИА ЕСМИС

Краен срок за подаване на оферти: 24.11.2014 17:00
Краен срок за задаване на въпроси: 21.11.2014 17:00
Дата на отваряне на оферти: 25.11.2014 14:00

Номер в профила на купувача: 102

Дата на публикуване: 13.08.2014

Последна промяна: 13.02.2015